Change country

English

English

Dutch | English | French

Bulgarian | English

German | English

English

English

English

Dutch

English | French

Polisch

English

English

English

English

WorldEscrow N.V./S.A.
Your Business Continuity, our Service.

Online support

Gegevens

Worldescrow N.V.
Graaf van Egmontstraat 15 bus 1
2800 Mechelen
Belgium
Tel +32 (0)15 20 44 50

*

Flanders Bio

Wat doet een Escrow-Agent?

Escrow gebeurt door kritische bronnen in bewaring te geven bij een derde neutrale partij, met het oog op hun voorwaardelijke beschikbaarheid. In het geval van WorldEscrow nemen we het materiaal niet alleen in bewaring, maar gaan we een goede kwaliteit ervan nastreven door elk depot tenminste op volledigheid te verifiëren. Zo geven we aan de begunstigde partij de garantie dat ze met het depot ook echt zal verder kunnen mocht er een transfert gebeuren.

De totstandkoming van een escrow-procedure, omvat standaard volgende stappen:

1. Het escrow-contract
a. Tussen 3 partijen (3p):
Leverancier en gebruiker onderhandelen een escrow-contract. Essentieel zijn de benoeming van de partijen, de technologie die gedeponeerd zal worden, de transfertvoorwaarden van leverancier naar begunstigde en de prijs. WorldEscrow oordeelt over de uitvoerbaarheid van het contract en neemt het in beheer.

Vraag hier naar ons 3P modelcontract

b. Tussen 1 leverancier en meerdere begunstigden (2P):
De leverancier stelt samen met WorldEscrow een eigen contract op, dat hij aan zijn klanten zal aanbieden. Deze klanten worden begunstigde van dit contract na registratie door WorldEscrow. De geregistreerde begunstigden krijgen een bevestiging en een kopie van het verificatierapport.

Vraag hier naar ons 2P modelcontract

2. De deponering
Na ondertekening van het contract, vragen wij bij de leverancier het eerste depot op. Deponeren kan on-line via een unieke FTP-connectie (éénmalige ID, PW en encryptie) of via een koerier als De Post of een andere koerierdienst. WorldEscrow hanteert de meest stringente veiligheidsregels. Directe communicatie tussen de leverancier en WorldEscrow is op het moment van deponeren cruciaal. Standaard vraagt WorldEscrow elk jaar opnieuw naar een update van het depot; dat gebeurt 2 maanden voor de jaarlijkse vervaldag.

3. De verificatie
Zodra het depot gearriveerd is, wordt het door ons opgeslagen op een fysieke drager die niet verbonden is met het internet. Het verificatieproces start onmiddellijk met het toekennen van een aantal objectieve kenmerken aan het depot, zoals grootte, technologie, een aantal contractuele variabelen. Deze kenmerken bepalen o.a. welke medewerker de verificatie zal uitvoeren. Het depot komt terecht in de planning en krijgt een streefdatum voor het verificatierapport. Een level 1 verificatie wordt standaard uitgevoerd op elk depot, een uitgebreide verificatie vindt plaats op vraag van 1 van de partijen.

Lees hier over ons verificatie-aanbod.

4. De rapportage
De bevindingen uit de verificatie worden weergegeven in een rapport. Deze rapporten worden – na evaluatie samen met de leverancier – bezorgd aan de begunstigden. De rapporten bevatten vaststellingen, aandachtspunten en verbeterpunten, en dragen als dusdanig bij tot een stelselmatige opwaardering van het depot – inclusief de daarin opgeslagen kennis. Op deze wijze draagt een escrow-procedure bij tot het vastleggen en objectief waarderen van het intellectueel eigendom – wat uiteraard niet alleen de begunstigde ten goede komt, maar evenzeer de leverancier.

5. Het Depot
Het depot gaat na de behandeling de kluis in, en blijft daar zolang nodig. Uit continuïteitsoverwegingen gaat een kopie van elk depot ook op een tweede plaats in een kluis, met een andere toegangsregeling, zodat elk depot op elk moment beschikbaar blijft, wat er ook gebeurt.

6. De prijs
De prijs bestaat uit een administratief jaarlijks abonnementsgedeelte en een prestatiegedeelte. Het eerste jaar wordt een éénmalig bedrag gevraagd om het eerste depot tot een kwalitatief niveau te brengen – de eerste deponering vraagt in de regel meer (begeleidings-)werk. In het jaarlijks abonnement is de standaard Level 1 -verificatie en –rapportage inbegrepen. Indien een uitgebreide verificatie gewenst wordt, wordt vooraf, en grotendeels aan de hand van de bevindingen uit de Level 1 verificatie, een vaste prijs voorgesteld. Andere prijsvariabelen zijn hoe vaak gedeponeerd wordt en de (ultieme en voorwaardelijke) transfertkost.

Voor meer informatie en gepersonaliseerde offertes: